Dags för en mobilanpassad hemsida?

Det är viktigt när man har ett företag att försöka nå ut till en bred kundkrets, detta kan man göra på många olika sätt men idag när tekniken utvecklas i allt högre takt är det viktigt att nå ut på många olika sätt. Ditt företag kanske redan har en väl etablerad företagshemsida som är bra anpassad för webbläsare som man kan nå från datorn. Idag har de flesta hushåll dock minst en mobiltelefon att surfa på nätet med, men även andra apparater som till exempel en surfplatta. Det kan vara nödvändigt att göra om sin företagshemsida. En mobilanpassad hemsida når ut till en bredare publik och du kommer få fler kunder till ditt företag.

Att skapa en mobilanpassad hemsida är inte alltid det lättaste, därför finns det företag som snabbt och enkelt kan hjälpa dig med detta för att du ska på ett optimalt sätt ska kunna nå ut till en så bred kundbas som möjligt. Om du redan har en företagshemsida är detta bara ett plus och det kommer att gå lättare och fortare för dem att anpassa din företagshemsida för mobila enheter. Häng med i utvecklingen redan idag och gå in på responsiv design från webbyrå Evig Webb i Gävle och Älvkarleby för att läsa mer om detta.

Vad menas med ägarkoncentration inom media?

Ägarkoncentration är att det är flera stora företag som äger flera medier. Att ett medieföretag äger flera kvällstidningar eller tv-kanaler.  Ser vi på Sverige så är det Bonnier som äger stora delar av tryckta medier samt tv-kanalen TV4. Stenbeck-koncernen som är en annan stor aktör äger TV3, TV1000 och TV6. Finansieringen sker till stor del av reklampengar. Nackdelen med denna modell i journalistiken är att det kan bli svårt att vara kritiskt mot andra delar inom samma mediekoncern. Att inom tv satsas det på liknande program över hela kanalutbudet eftersom alla ägs av samma företag. Fördelen kan vara att mer tidningar, tv-kanaler och andra medier inte läggs ner utan blir uppköpt av de större och får fortsätta. (Massmedier, mediesamhället)

Public Service är i Sverige representerat av Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR). Public Service innebär att de drivs av ett oberoende medieföretag som ska värna om mångfalden i sina program. Utbuden ska vara breda och spegla landet i sin helhet. De ska vara opartiska och kunna gå in och granska vad som händer i Sverige och världen. SVT och SR finansieras av en tv-avgift som betalas av varje invånare i detta land som äger en tv eller radio.

Varför vi ska ha Public Service i Sverige är för att annars skulle hela utbudet av program gå åt samma håll. Eftersom de andra bolagen som Bonnier och Stenbeck måste få in pengar genom reklam, och för att sälja reklam måste de ha tittare på sina program. Oftast satsas det på vad den stora majoriteten tycker om. Inte allas intressen ses över. Med Public Service ses allas intressen över och alla kan ha någonting att hämta i och med det (SVT.se).