Vad menas med ägarkoncentration inom media?

Ägarkoncentration är att det är flera stora företag som äger flera medier. Att ett medieföretag äger flera kvällstidningar eller tv-kanaler.  Ser vi på Sverige så är det Bonnier som äger stora delar av tryckta medier samt tv-kanalen TV4. Stenbeck-koncernen som är en annan stor aktör äger TV3, TV1000 och TV6. Finansieringen sker till stor del av reklampengar. Nackdelen med denna modell i journalistiken är att det kan bli svårt att vara kritiskt mot andra delar inom samma mediekoncern. Att inom tv satsas det på liknande program över hela kanalutbudet eftersom alla ägs av samma företag. Fördelen kan vara att mer tidningar, tv-kanaler och andra medier inte läggs ner utan blir uppköpt av de större och får fortsätta. (Massmedier, mediesamhället)

Public Service är i Sverige representerat av Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR). Public Service innebär att de drivs av ett oberoende medieföretag som ska värna om mångfalden i sina program. Utbuden ska vara breda och spegla landet i sin helhet. De ska vara opartiska och kunna gå in och granska vad som händer i Sverige och världen. SVT och SR finansieras av en tv-avgift som betalas av varje invånare i detta land som äger en tv eller radio.

Varför vi ska ha Public Service i Sverige är för att annars skulle hela utbudet av program gå åt samma håll. Eftersom de andra bolagen som Bonnier och Stenbeck måste få in pengar genom reklam, och för att sälja reklam måste de ha tittare på sina program. Oftast satsas det på vad den stora majoriteten tycker om. Inte allas intressen ses över. Med Public Service ses allas intressen över och alla kan ha någonting att hämta i och med det (SVT.se).